ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (OLIVE MILL) - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (STANDARDIZATION) - ΕΜΠΟΡΙΑ (MARKETING) EVOO - FILIATRA MESSINIAS - ΤΗΛ 27610 32 943 - 2312208287 FAX:302312208287 MOBILE: 6987985574 - E-MAIL: messinianfarm@yahoo.gr

14 Μαρτίου 2009

Ενίσχυση ελαιοκομικού τομέα ζητούν από Ε.Ε. οι COPA-COGECA 

Να αυξηθεί στα 2,40 ευρώ το κιλό -από 1,779 ευρώ που είναι σήμερα- η κοινοτική τιμή κάτω από την οποία μπαίνει σε εφαρμογή ο μηχανισμός της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στο ελαιόλαδο, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι κορυφαίες ευρωπαϊκές αγροτοσυνεταιριστικές και αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις COPA και COGECA. Στην επιστολή που έστειλαν οι δύο οργανώσεις στην Επίτροπο Γεωργίας κ. Μάριαν Φίσερ Μπόελ, πέραν της αύξησης της τιμής για την ενεργοποίηση του μηχανισμού της ιδιωτικής αποθεματοποίησης, ζητείται επίσης η χορήγηση κοινοτικών ενισχύσεων στις ελαιοκομικές συνεταιριστικές οργανώσεις για την εμπορία του προϊόντος. 


Επίσης οι COPA και η COGECA επισημαίνουν ότι ο ευρωπαϊκός ελαιοκομικός τομέας διέρχεται έντονη κρίση, καθώς οι τιμές παραγωγού για το ελαιόλαδο έχουν καταρρεύσει σε όλα τα ελαιοπαραγωγικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (-27% έως -29% μέσα σε ένα χρόνο).

Στην επιστολή τους προς την κα Μπόελ οι COPA-COGECA επισημαίνουν τα εξής: 
"Όπως γνωρίζετε, ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας πολύ σοβαρής κρίσης. Ο ελαιουργικός κλάδος βρίσκεται μεταξύ των κλάδων που έχουν πληγεί σημαντικότερα. Οι χαμηλές τιμές παραγωγού, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής, σημαίνουν ότι η καλλιέργεια καθίσταται τώρα μη βιώσιμη ή δύσκολα βιώσιμη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. 

Στην Ισπανία, για παράδειγμα, οι τιμές παραγωγού είναι οι χαμηλότερες των τελευταίων πέντε ετών εμπορίας. Η τιμή του παρθένου και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνονται σε περίπου 2,00 €/Kg, ενώ για το παρθένο μειονεκτικό (λαμπάντε) ελαιόλαδο σε 1,80 €/Kg. 

Ωστόσο, η πτώση αυτή στις τιμές δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στις τιμές καταναλωτών. Η μέση μείωση των τιμών πώλησης στους καταναλωτές μόλις που διακρίνεται. Ορισμένες επωνυμίες μάλιστα έχουν αυξήσει τις τιμές τους. Από την άλλη πλευρά, η μικρή πτώση των τελικών τιμών δεν έχει καταφέρει να δώσει την απαραίτητη ώθηση στην κατανάλωση, η οποία παραμένει στάσιμη. 

Η κατάσταση αυτή παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ιταλία, οι τιμές του ελαιόλαδου είναι σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Το Φεβρουάριο του 2009 η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου ήταν 2,38 €/kg έναντι 3,08 €/kg το Φεβρουάριο του 2008, η τιμή του παρθένου ελαιόλαδου ήταν 1,96 €/kg έναντι 2,50 €/kg κατά την ίδια περίοδο πέρυσι και η τιμή του λαμπάντε ήταν 1,87 €/kg έναντι 2,32 €/kg κατά το 2008. Αυτό σημαίνει μείωση των τιμών της τάξης του 29% για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 27% για το παρθένο ελαιόλαδο και 24% για το λαμπάντε ελαιόλαδο. 

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι παρά τη σημασία που αποδίδεται από την Επιτροπή στην πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, η διαφορά στην τιμή του παρθένου και του λαμπάντε ελαιόλαδου γίνεται όλο και μικρότερη. 

Από την άλλη, οι δαπάνες παραγωγής αυξήθηκαν σημαντικά κατά το τελευταίο έτος, πράγμα που σημαίνει ότι ο ελαιουργικός κλάδος είναι πιο δύσκολο να είναι αποδοτικός. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι Copa και Cogeca ζητούν από την Επιτροπή να εφαρμόσει επείγοντα μέτρα για την ενίσχυση του ελαιοκομικού τομέα. 

Ένα από τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι η εφαρμογή της ιδιωτικής αποθεματοποίησης όπως ορίζεται στο ’ρθρο 33 του Κανονισμού 1234/2007. Ωστόσο, οι τιμές που καταβάλλονται για τις διαφορετικές κατηγορείς ελαιόλαδου θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα πάνω. Οι τιμές αυτές στην πραγματικότητα, όπως καθορίστηκαν τη δεκαετία του 1990, δεν θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της αγοράς μια δεκαετία αργότερα και δεν συμφωνούν με την αύξηση που παρατηρείται στο κόστος παραγωγής. 

Για πολλά χρόνια, οι Copa και Cogeca επιμένουν στην ανάγκη ενημέρωσης των τιμών για τα διάφορα είδη ελαιόλαδων που ενεργοποιούν την ιδιωτική αποθεματοποίηση. Η σημερινή κατάσταση του τομέα σημαίνει ότι αυτή η αλλαγή είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007, η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου θα πρέπει να είναι κατώτερη από 1.779 €/τόνο για περισσότερες από δυο εβδομάδες και για το ελαιόλαδο λαμπάντε κατώτερη των 1.524 €/τόνο για να εφαρμοστεί ιδιωτική αποθεματοποίηση. Οι τιμές αυτές είναι πολύ κατώτερες από το όριο βιωσιμότητας πολλών ελαιοκομικών επιχειρήσεων. Έτσι, η τιμή για την αποθεματοποίηση εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου θα πρέπει να οριστεί σε περίπου σε 2.400 €/τόνο ώστε ο μηχανισμός να μπορεί να εκπληρώνει αποτελεσματικά το ρόλο, για τον οποίο δημιουργήθηκε. 

Ένα δεύτερο μέτρο αναγκαίο για τη στήριξη του τομέα θα πρέπει να είναι η βελτίωση της εμπορίας προϊόντων που ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση της παραγωγής. Αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από ενισχύσεις των ενώσεων παραγωγών που διεξάγουν την εν λόγω εμπορία. Στην πραγματικότητα, ο κλάδος αυτός εμφανίζει μια σαφή έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η παραγωγή, κατατμημένη σε μεγάλο βαθμό, έχει μικρή διαπραγματευτική ισχύ σε σύγκριση με τη βιομηχανία. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, 5 εταιρείες απορροφούν το 60% των αγορών, έναντι 1.725 ελαιοτριβείων και ενός μεγάλου αριθμού γεωργών που διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας. Γι' αυτό και η ενθάρρυνση της συγκέντρωσης της προσφοράς αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την επαναφορά της ισορροπίας της αλυσίδας τροφίμων. 

Η ενίσχυση για τον ελαιοκομικό τομέα, η οποία πια δεν χορηγείται εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ενισχύσεις ήταν μικρές ή προορίζονταν για μικρές εκτάσεις (Αρθρο 28 του Κανονισμού 73/2009) θα μπορούσαν να αφιερωθούν στη χρηματοδότηση μέτρων για τη στήριξη του τομέα: την ιδιωτική αποθεματοποίηση και μέτρα για τη συγκέντρωση της προσφοράς. 

Απαιτούνται επίσης πρωτοβουλίες για βελτίωση, ενίσχυση της αξίας και προώθηση της ποιότητας του ελαιόλαδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσίευσε ένα πράσινο βιβλίο για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Σύμφωνα με το πράσινο αυτό βιβλίο, η ποιότητα είναι το καλύτερο όπλο στη διάθεση των Ευρωπαίων γεωργών όταν ανταγωνίζονται με εισαγωγές από τρίτες χώρες και επιθυμούν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών. Οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας, ωστόσο, ενδέχεται να θιγούν σοβαρά, εάν οι προσπάθειες των γεωργών δεν αντικατοπτρίζονται στις τιμές που λαμβάνουν. 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχουν πρόσφατα, αξιόπιστα και διαφανή στοιχεία αγοράς. Η γνώση του τομέα θα δώσει τη δυνατότητα να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα αυτά και να αποφευχθεί η κερδοσκοπία με βάση τον όγκο παραγωγής . Επιπλέον, έτσι ο κλάδος θα προσαρμοστεί στις τάσεις της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων που εξετάζετε τις ανησυχίες μας όσον αφορά αυτό το τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα των γεωργών και συνεταιρισμών της ΕΕ".

Ημερίδα από την ΕΔΟΕΕ με θέμα «Ελαιόλαδο: χάρισμα φύσης, κέρασμα ζωής»

 

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ελαιόλαδο: χάρισμα φύσης, κέρασμα ζωής» διοργανώνει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 8 Μαρτίου 2009, ώρα 6:00μ.μ., στο ξενοδοχείο Makedonia Palace.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου, από την Ε.Ε και την Ελλάδα, τριετούς Προγράμματος, και έχουν προσκληθεί να την παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί, μαθητές και καταναλωτές.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
 
18:00 – 18:30: Προσέλευση
18:30 – 19:00: Χαιρετισμοί 
19:00 - 19:15: Ελαιόλαδο: το ευλογημένο προϊόν της ελληνικής γης
  Τζαβάρα Ελένη, 
  Προϊσταμένη Τμήματος Ελαίας ΥΠ.Α.Α.Τ.  
19:15 - 19:30: Η σημασία της μεσογειακής διατροφής στην υγεία
  Δρ. Χασαπίδου Μαρία,
  Καθηγήτρια Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.  
  Θεσσαλονίκης  
19:30 – 19:45: Ο σημαντικός ρόλος του ελαιολάδου στην διατροφή και την υγεία. 
  Η σημασία του ως λειτουργικό τρόφιμο
  Δρ. Κυριτσάκης Απόστολος,
  Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, Διευθυντής Σχολής 
  Τεχνολογίας τροφίμων & Διατροφής Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
19:45 – 20:00: Ασφάλεια, υγιεινή και τυποποιημένα προϊόντα ελαιολάδου
  Οικονόμου Γεώργιος,
  Μέλος Ομάδας Διαχείρισης Έργου ΕΔΟΕΕ
   
20:00 – 20:30: Ερωτήσεις - Συζήτηση  
20:30: Ελαφρύ δείπνο
Ποιότητα, επωνυμία και ασφάλεια προτεραιότητες της Ελλάδας υπογράμμισε ο κ. Χατζηγάκης  

Την επιτακτική ανάγκη για άμεση χάραξη πολιτικών που θα αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα, την επωνυμία, αλλά και την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε σε παρέμβασή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης κατά τη διάρκεια των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. για την «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ποιότητας των Αγροτικών Προϊόντων» που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα. Ο κ. Χατζηγάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν θέσει στις πρώτιστες προτεραιότητές τους το θέμα της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα που παρέχεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική τόσο μέσω δράσεων του πρώτου Πυλώνα όσο και μέσω δράσεων της Αγροτικής Ανάπτυξης.


«Ενδεικτικό στοιχείο της πολιτικής μας», είπε ο Υπουργός, «αποτελεί η πρόβλεψη στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, σημαντικού αριθμού μέτρων και πόρων για την προώθηση της ποιότητας, όπως η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της φυτικής και ζωικής παραγωγής, οι επενδύσεις για ποιοτικά προϊόντα κλπ.». 
Ο κ. Χατζηγάκης επεσήμανε στη συνέχεια τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει περισσότερο η Ε.Ε. 
Συγκεκριμένα: 
Στην αντιμετώπιση της αναθεώρησης ή της βελτίωσης των υφισταμένων προτύπων εμπορίας, όπως επίσης και η εισαγωγή νέων συστημάτων ενδείξεων ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση τα ισχύοντα συστήματα θα πρέπει να απλοποιηθούν, να εξορθολογισθούν ακόμα περισσότερο, να διαθέτουν μεγαλύτερη διαφάνεια και να παρέχουν επαρκή πληροφόρηση στον καταναλωτή. 
Στην επιπλέον ενδυνάμωση της προστασίας σε διμερές και σε πολυμερές επίπεδο του συνόλου των καταχωρισμένων ονομασιών (γεωγραφικές ενδείξεις). 

«Για μας», τόνισε ο κ. Χατζηγάκης, «είναι αυτονόητη η επιβολή αυτεπάγγελτης διοικητικής προστασίας των καταχωρισμένων ονομασιών, στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημείο αυτό θεωρούμε ότι η συμβολή της Επιτροπής μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική. 
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το σύστημα των γεωγραφικών ενδείξεων (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης) αποτελεί εργαλείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ως εκ τούτου θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρησιμοποίησή του. 
Επίσης, για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας και η συνοχή του καθεστώτος (ΠΟΠ και ΠΓΕ) και να ενισχυθεί η αξιοπιστία του θεωρούμε ότι θα πρέπει το πεδίο εφαρμογής να περιορίζεται αποκλειστικά σε είδη διατροφής». 
Στα εμπορικά σήματα και στις γεωγραφικές ενδείξεις, που είναι συστήματα τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα και όχι εναλλακτικά. 
Στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς των βιολογικών προϊόντων (πολλά ιδιωτικά πρότυπα, εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες μειωμένης αξιοπιστίας, λόγω μη αναγραφής της χώρας προέλευσης, διαφοροποιημένα ανώτατα όρια ανίχνευσης απαγορευμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών, κίνδυνοι επιμόλυνσης από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς). 
Στην ενδυνάμωση της προστασίας των «παραδοσιακών προϊόντων» και η βελτίωση της ελκυστικότητας του μέτρου αυτού για τους παραγωγούς. 

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Χατζηγάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα θα συμβάλλει αποφασιστικά στην εξεύρεση λύσεων που θα αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ποιοτική διάσταση της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Οι εργασίες της Διάσκεψης, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας της Τσέχικης Προεδρίας και της αρμόδιας Επιτρόπου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη κ. Mariann Fischer Boel, ολοκληρώνεται την Παρασκευή (13/3), ενώ τον κ. Χατζηγάκη συνοδεύουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής, Χρήστος Αυγουλάς και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ξενοφών Βεργίνης.
 «Στελέχωση και Λειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Ελαιολάδου»  

Προχώρησαν στη δημιουργία Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Ελαιολάδου στην Καλαμάτα και ενώ έχει ολοκληρωθεί κατά 95% το έργο, δεν έχει ακόμα γίνει τίποτα για τη στελέχωσή του από επιστημονικό προσωπικό ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του. Αυτά καταγγέλλει στην επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο Πρόεδρος τουΕπιμελητηρίου Μεσσηνίας, κ. Γεώργιος Καραμπάτος.


Αναλυτικότερα στην επιστολή του ο κ. Καραμπάτος λέει τα εξής:
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Αναφορικά με τη δημιουργία Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Ελαιολάδου στην Καλαμάτα, ένα εξαιρετικά ευεργετικό και πολυαναμενόμενο έργο για τον τομέα του ελαιολάδου, με λύπη πληροφορούμαστε ότι, παρά το γεγονός ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί κατά 95%, δεν επιδεικνύεται το απαραίτητο ενδιαφέρον από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την στελέχωση του από επιστημονικό προσωπικό και άμεση λειτουργία του. 
Όπως γνωρίζετε, το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ελαιολάδου της Καλαμάτας θα είναι ένα από τα τρία που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και θα καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της Πελοποννήσου. Θα είναι ένας φορέας ο οποίος δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς το Γενικό Χημείο του Κράτους και τα κατά τόπους ιδιωτικά χημικά εργαστήρια, αλλά θα έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην προάσπιση της ποιότητας του προϊόντος που είναι μονόδρομος για το υπ. αρ. 1 ζωτικής σημασίας εθνικό μας προϊόν. Γι’ αυτό άλλωστε η Ε.Ε. και η Ελληνική νομοθεσία δίδουν μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό και έχουν θέσει σε ισχύ αυστηρούς κανονισμούς για την διασφάλιση της. 
Ωστόσο, ένας ολοένα αυξανόμενος συνδυασμός αρνητικών παραγόντων και συγκυριών απειλεί με υποβάθμιση την ποιότητα του ελαιολάδου μας μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά του στις διεθνείς αγορές. 
Αν δεχθούμε ότι ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του προϊόντος που αφορούν την ικανότητα του να ικανοποιεί εκφρασμένες ή συναγόμενες ανάγκες του καταναλωτή, τότε η εκ των υστέρων ικανοποίηση και διασφάλιση της ποιότητας είναι συνώνυμη της εμπιστοσύνης του. Πολλές φορές όμως η φύση και η τεχνολογική επεξεργασία μας επιφυλάσσει εκπλήξεις με συνέπεια ορισμένα χημικά στοιχεία να εκτρέπονται από τα επιτρεπόμενα όρια του κανονισμού. Έτσι, ενώ το προϊόν από οργανοληπτική άποψη μπορεί να είναι κανονικό, από χημική άποψη μπορεί να είναι εκτός ορίων και να υποβαθμίζεται. Διότι ο κανονισμός ορίζει ότι εάν έστω και ένα από τα συστατικά του στοιχεία είναι εκτός των καθορισμένων ορίων, υποβαθμίζεται αυτόματα στην κατώτερη κατηγορία. 
Τέτοιο φαινόμενο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια για παράδειγμα σε παρθένα ελαιόλαδα ορισμένων σημείων της Πελοποννήσου και άλλων περιοχών της Ελλάδας με περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη (ουσίες που υπάρχουν φυσιολογικά σε μικρή ποσότητα στο παρθένο ελαιόλαδο αλλά σε πολλαπλάσια στο πυρηνέλαιο). Αυτό έχει ως συνέπεια να κινδυνεύουν να θεωρηθούν νοθευμένα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε, αν αυτή η ανωμαλία οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες των μαλακτήρων των ελαιοτριβείων, στην υπερβολική υγρασία του εδάφους ή στην υπερωρίμανση του καρπού. Επίσης, δεν γνωρίζουμε που ακριβώς οφείλεται ότι τα ελαιόλαδα οξειδώνονται περισσότερο από ότι θα έπρεπε τους καλοκαιρινούς μήνες, με συνέπεια να αυξάνεται ο αριθμός υπεροξειδίων και η γνωστή σε όλους μας Κ που υποβαθμίζει την ποιότητά τους ούτε επίσης γνωρίζουμε γιατί πολλά ελαιόλαδα παρουσιάζουν πολλές μαργαρίνες. 
Είναι ερωτήματα που δεν απαντώνται με μια απλή ανάλυση του προϊόντος αλλά με ενδελεχή έρευνα από ένα επιστημονικά στελεχωμένο εργαστήριο που είναι σε θέση να εξετάσει το πρόβλημα σε όλο το εύρος του. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι το επιστημονικό επίπεδο των ερευνητών θα παίζει καθοριστικό ρόλο στην διεθνή αναγνώριση του υπό σύσταση φορέα και την αποδοχή των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
Επιπλέον, μια συστηματική έρευνα του ελαιόλαδου της περιοχής μας το οποίο προέρχεται κυρίως από την ποικιλία κορωνέϊκη με μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, θα φέρει σε φως και όλα τα πλεονεκτήματα του όσον αφορά την περιεκτικότητα του σε συστατικά ευεργετικά για την υγεία του ανθρώπου σε σύγκριση με ελαιόλαδα άλλων χωρών ή τη διαφορετικότητα του σε σχέση με ελαιόλαδα άλλων περιοχών της χώρας, προσδίδοντας του έτσι ταυτότητα και φήμη. 
Κύριε Υπουργέ, 
Είναι προφανές ότι αφήνοντας την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου στην τύχη της, ευνοούμε τους ξένους ανταγωνιστές και θέτουμε σε κίνδυνο πολλές τοπικές οικονομίες με πρώτη την οικονομία της Μεσσηνίας, η οποία παρουσιάζει χρονίζοντα σημάδια παρακμής και δέχεται συνεχώς νέα πλήγματα. Απειλείται επίσης η βιωσιμότητα επιχειρήσεων του ελαιοκομικού τομέα, μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών, παραγωγών κ.λπ. και επιβάλλεται ως εκ τούτου η άμεση επέμβαση της πολιτείας για την προάσπιση της ποιότητας του πράσινου χρυσού με κάθε μέσο. 
Στο πλαίσιο αυτό, σας παρακαλούμε θερμά να παρέμβετε για να δραστηριοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ελαιολάδου της Καλαμάτας να ολοκληρωθεί και να στελεχωθεί με το κατάλληλο ερευνητικό επιστημονικό προσωπικό προτού να είναι πολύ αργά.
Ενημερωτικές ημερίδες για ελαιοτριβείς στους νομούς Ηλείας, Αργολίδας και Κορινθίας  

Τρεις ενδιαφέρουσες ενημερωτικές ημερίδες για τους ελαιοτριβείς, με θέμα «Η συμβολή του Ελαιοτριβείου στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας. Η ελαιοκαλλιέργεια και οι προοπτικές της» διοργανώνει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ), στους νομούς Ηλείας, Αργολίδας και Κορινθίας.


Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ώρα 6:00μ.μ., στο ξενοδοχείο Ionion Sea (4ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, Πράσινο Πύργου), η δεύτερη ημερίδα, με το ίδιο θέμα, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Ναυπλίου το Σάββατο 14 Μαρτίου, ώρα 6:00μ.μ., στο ξενοδοχείο Alexandros Boutique (Παραλία Νέας Κίου, έναντι ξενοδοχείου Ignatia ), ενώ η τρίτη ημερίδα, επίσης με το ίδιο θέμα, θα πραγματοποιηθεί στη πόλη της Κορίνθου την Κυριακή 15 Μαρτίου, ώρα 6:00μ.μ., στο Επιμελητήριο Κορίνθου (Ερμού 2, Κόρινθος). 
Στις ημερίδες αυτές κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο κ. Θεοδώρου Χρ., Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ελαιουργείων, ο οποίος θα μιλήσει για την συμβολή του ελαιοτριβείου στη παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας και ο κ. Οικονόμου Γ., Μέλος Ομάδας Διαχείρισης Έργου της ΕΔΟΕΕ, ο οποίος θα μιλήσει για τις προοπτικές του ελαιολάδου στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 
Σε κάθε ημερίδα, ως τοπικοί εκπρόσωποι θα μιλήσουν για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές των ελαιοτριβείων του αντίστοιχου νομού οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος Διονύσιος, Πρόεδρος Συλλόγου Ελαιοτριβέων Πύργου, Παρασκευάς Στυλιανός, ελαιοτριβέας από την Αργολίδα και Τόμπρος Παναγιώτης, ελαιοτριβέας από την Κόρινθο. 
Οι ημερίδες απευθύνονται σε τυποποιητές ελαιολάδου, ελαιοτριβείς, εκπροσώπους συνεταιριστικών ελαιοτριβείων, εμπόρους ελαιολάδου. αλλά και ελαιοπαραγωγούς. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. 
Βασική επιδίωξη της διοργάνωσης των εν λόγω ημερίδων, και επτά ακόμα ημερίδων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλες ελαιοπαραγωγές περιοχές της χώρας, είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων του ελαιοκομικού τομέα σχετικά με τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα, τους βασικούς άξονες του τριετούς, συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Προγράμματος Δραστηριοτήτων της ΕΔΟΕΕ. 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τυποποιητικής μονάδας, τις διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης ελαιολάδων Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε. και βιολογικών, τις προοπτικές προώθησης των εξαγωγών ελαιολάδου, τα συμπεράσματα της μελέτης για την κατάσταση και τις προοπτικές των ελαιοτριβείων στην Ελλάδα που υλοποίησε η ΕΔΟΕΕ, ενώ θα συζητηθούν και θέματα σχετικά με τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού των ελαιοτριβείων, περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και θέματα υγιεινής και ασφάλειας του ελαιολάδου. 
Ομιλητές θα είναι τεχνοκράτες του τομέα και εκπρόσωποι φορέων. Τις ημερίδες θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν επίσης οι βουλευτές των νομών, εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, φορέων του τομέα του ελαιολάδου, εκπρόσωποι των τοπικών επιμελητηρίων, των συνεταιρισμών και εκπρόσωποι Ενώσεων καταναλωτών. 

11 Μαρτίου 2009

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ.....

Ελαιόλαδο: Ημερίδες στα ξενοδοχεία εμείς, συνενώσεις οι Ισπανοί Αναρωτιούνται οι ελαιοπαραγωγοί αν η ημερίδα που έκανε πρόσφατα η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ), σε κεντρικό ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, βοηθά στην προώθηση και βελτίωση της τυποποίησης του ελληνικού ελαιολάδου. Γύρω στα 9 εκατ. ευρώ, χρήματα από τα παρακρατήματα των παραγωγών (2%), ξόδεψε σε τρία χρόνια η ΕΔΟΕΕ για να κάνει κάποιες ομιλίες σε ξενοδοχεία που συνοδεύονταν από ελαφρά γεύματα. Και ενώ εμείς κάνουμε ημερίδες… στην Ισπανία προχωρούν σε συνενώσεις επιχειρήσεων στον τομέα της εμπορίας του ελαιόλαδου.

Αυτό ζήτησε ο Martín Soler, Επίτροπος Γεωργίας και Αλιείας της Περιφερείας της Ανδαλουσίας, σε πρόσφατη ομιλία του στην Σεβίλλη, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη για να βελτιωθεί η κατάσταση στις τιμές του ελαιόλαδου που έχουν φθάσει σε επίπεδα απαράδεκτα. Στην Ανδαλουσία, είπε, υπάρχουν σήμερα πάνω από 1000 Επιχειρήσεις Εμπορίας και Ελαιοτριβεία που πουλούν ελαιόλαδο και αυτό δεν βοηθά στο να υπάρξει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη κατά τις αγοραπωλησίες με τις μεγάλες Βιομηχανίες τυποποίησης της Ισπανίας και Ιταλίας. Απαιτείται συνεπώς συγκέντρωσή τους σε πολύ μεγάλες μονάδες και υποστήριξε ότι ένα προϊόν ποιότητας δεν πωλείται μόνο του.
Αυτά συμβαίνουν στην Ανδαλουσία, που παράγει 10 φορές περισσότερο ελαιόλαδο από την Κρήτη. Εκεί υπάρχουν 1.000 περίπου επιχειρήσεις εμπορίας (Συν/κες και Ιδιωτικές) και θεωρούνται πάρα πολλές και γίνονται προσπάθειες να τις συγκεντρώσουν. Στην Κρήτη έχουμε την πολυτέλεια να διαθέτουμε πάνω από 700 πωλητές (Ελαιουργεία, ΕΑΣ, ΑΣ και Εμπόρους) και δεν παίρνουμε κανένα μέτρο για να τους συγκεντρώσουμε!
Στο μεταξύ απομυθοποιείται πλέον η φήμη για την υψηλή παραγωγή της Ισπανίας την τρέχουσα περίοδο 2008/9, αφού από τους 1.250 χιλ. τόνους των αρχικών προβλέψεων τελικά τα πραγματικά δεδομένα την κατεβάζουν 25,4% χαμηλότερα κοντά στους 900 χιλ. τόνους, ποσότητα που την κατατάσσει στην δεύτερη χαμηλότερη παραγωγή της χώρας των τελευταίων 6 χρόνων.
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Οργανισμού Ελαιολάδου της Ισπανίας, μέχρι την 31 Ιανουαρίου είχαν παραχθεί μονό 720 χιλ. τόνοι έναντι 950 χιλ τόνων της αντίστοιχης περυσινής περιόδου!
Σχετικά με τις παραμέτρους στην εμπορευματοποίηση ο Οργανισμός Ελαιόλαδου της Ισπανίας αναφέρει ότι τους τρεις πρώτους μήνες της περιόδου οι πωλήσεις έφθασαν τους 270 χιλ. τόνους, οι εξαγωγές τους 140 χιλ. τόνους και η εσωτερική κατανάλωση τους 133 χιλ. τόνους σημειώνοντας μείωση της τάξεως 12-13% σε σχέση με την περυσινή περίοδο.
Τελικά, τα αποθέματα της Ισπανίας την 31/1 στα Ελαιοτριβεία ήταν 650 χιλ. τόνους και στις Βιομηχανίες Τυποποίησης τους 130 χιλ. τόνους δηλαδή συνολικά έφθαναν τους 780 χιλ. τόνους δηλαδή 3,1% χαμηλότερα από ότι την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Όπως, παρατηρεί ο Πρόεδρος της COAG-Jaén κ. Rafael Civantos, παρά την μείωση της παραγωγής, οι τιμές του ελαιόλαδου συνεχίζουν να ακολουθούν μια συνεχή πτωτική πορεία, πράγμα που σημαίνει ότι το πρόβλημα των τιμών δεν είναι πρόβλημα προσφοράς – ζήτησης, αλλά πρόβλημα κερδοσκοπίας (!)