ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ (OLIVE OIL MILL) - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (STANDARDIZATION) - ΕΜΠΟΡΙΑ (MARKETING) EVOO - FILIATRA MESSINIAS - ΤEL (+30) 2761 0 32 943 - MOBILE:(+30) 6987985574 - 6934948631 - EMAIL: messinianfarm@yahoo.gr